Call us before you need us
09 januari 2023 

Call us before you need us

Call us before you need us. 

Call us before you need us. Dit is de schitterende reclamezin buiten op de gevel van het kantoor van Fox It, de IT-beveiliger. Ik moest aan deze zin denken toen ik een bijzonder dossier op mijn bureau kreeg. In dit dossier werd een bedrijfspand verkocht met exploitatie van een winkel. Al een half jaar lang werd er gesproken en onderhandeld tussen de koper en verkoper. Voorstellen en afspraken wisselden elkaar in rap tempo af, met als resultaat een kluwen van meningen, mails en contracten met eindeloze wijzigingsvoorstellen. Gemaakte afspraken en bijbehorende verantwoordelijkheden waren niet meer duidelijk, de onderhandelingen liepen vast.  

Nu zijn de partijen te ver van elkaar verwijderd om nog tot een positief resultaat te komen. Onze expertise is te laat bij het dossier gevraagd. Een gevecht onder leiding van juristen en waarschijnlijk voor de rechtbank, is het enige dat beide partijen nog kunnen doen.  

Call us before you need us.